Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Magda x Atahan
Psi : Magda_puppies_Atahan

1. Konstantin Katakomba Ata - Ata - Slovakia
2. Konstantin Katakomba Alamat - Germany            
3. Konstantin Katakomba Atrej - Hungary
4. Konstantin Katakomba Arkagyij - Hungary

Suky :

1. Konstantin Katakomba Amarza - Slovakia
2. Konstantin Katakomba Ajsa - Hungary
3. Konstantin Katakomba Ak-Julduz - Hungary
4. Konstantin Katakomba Arszigul - Hungary
5. Konstantin Katakomba Amira - Hungary